ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ

Image

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα υγιές και σταθερό βάρος είτε μέσω απώλειας είτε μέσω αύξησης του υπάρχοντος βάρους, μέσω μικρών αλλαγών, βελτίωσης των διατροφικών συνηθειών και φυσικής δραστηριότητας.
Image

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η διατροφική αξιολογηση είναι μία διαδικασία η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση της σύστασης του σώματος, τη λήψη αναλυτικού ιστορικού με αναφορά στις καθημερινές διατροφικές και μη συνήθειες καθώς και ανθρωπομετρικές μετρήσεις (μέτρηση ύψους, μέτρηση πόντων με μεζούρα κ.ά.).

Αφορά όσους θέλουν να μάθουν την σύσταση του σώματός τους και τρόπους ώστε αυτή να βελτιωθεί.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα υγιές και σταθερό βάρος είτε μέσω απώλειας είτε μέσω αύξησης του υπάρχοντος βάρους, μέσω μικρών αλλαγών, βελτίωσης των διατροφικών συνηθειών και φυσικής δραστηριότητας.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η διατροφική αξιολογηση είναι μία διαδικασία η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση της σύστασης του σώματος, τη λήψη αναλυτικού ιστορικού με αναφορά στις καθημερινές διατροφικές και μη συνήθειες καθώς και ανθρωπομετρικές μετρήσεις (μέτρηση ύψους, μέτρηση πόντων με μεζούρα κ.ά.).

Αφορά όσους θέλουν να μάθουν την σύσταση του σώματός τους και τρόπους ώστε αυτή να βελτιωθεί.